MBE – MAPOVÁNÍ A STUDIE OBNOVY TECHNICKO- HISTORICKÝCH PAMÁTEK NA VENKOVĚ

MAS Regionu Poodří je garantem tohoto projektu. Hlavním cílem a výstupem
tohoto projektu spolupráce je zmapování všech zachovalých i zaniklých
technicko-historických památek na území všech tří partnerských MAS.

Vytisknout