2. Výzva PRV - Upozornění - Čl. 35 odst. 2 c)

INFORMACE:
2. Výzva PRV MAS Regionu Poodří, z.s.
s příjmem Žádostí o dotaci v termínu od 12.2.2018 do 28.2.2018
Fiche č. 5: Podpora spolupráce podnikatelských subjektů
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) – Sdílení zařízení a zdrojů

UPOZORNĚNÍ, Pravidla 19.2.1:

Kritéria přijatelnosti:
2) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit vztahujících se k projektu, které již probíhají.
Vysvětlení:
V rámci tohoto kritéria přijatelnosti není možná prostá obměna novými stroji, aniž by spolupracujícími subjekty byla realizována nějaká hmatatelná přidaná hodnota.

Stanovisko EK:
…“ nelze podporovat jen samotný nákup techniky, v rámci kooperace musí být nějaký projekt, a v tom přidaná hodnota, tedy něco navíc (změna technologie, nové zpracování, nový výrobek
atd.), která bude dosažena díky nákupu nové techniky. Fakt, že dojde jen k nákupu nového stroje, který je drahý a samotný žadatel na něj nemá dostatek financí, není ještě žádná kooperace,
to je spíše obyčejná "kolektivní investice"...

MAS Regionu Poodří žádá případné žadatele v rámci 2. Výzvy Programu rozvoje venkova, Fiche č. 5: Podpora spolupráce podnikatelských subjektů o konzultaci přijatelnosti záměru projektu v této fichi.

Bartošovice 1. února 2018

Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

Vytisknout