OPŽP - 3. - 5. výzva MAS Regionu Poodří

krajinafinalDne 15. února 2019 vyhlásila MAS Regionu Poodří, z.s. tři nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Jedná se o výzvy:
3. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Výsadba dřevin,
4. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora posílení přirozených funkcí krajiny,
5. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora sídelní zeleně.

Semináře pro žadatele o podporu k výzvám OPŽP proběhnou v měsíci březnu.

Vytisknout