IROP - Vyhlášení nových výzev č. 9 - 13

ZamekBar finalMAS Regionu Poodří, z.s. dne 24. července 2019 vyhlásila pět nových výzev z Integrovaného regionálního operačního programu.

Veškeré informace naleznete pod jednotlivými výzvami:

Výzva č. 9 IROP - "Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy",

Výzva č. 10 IROP- "Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel" ,

Výzva č. 11 IROP - "Podpora sociální ekonomiky" ,

Výzva č. 12 IROP - "Podpora výchovy a vzdělávání" ,

Výzva č. 13 IROP - "Podpora sociálního bydlení" .

 

 

Vytisknout