Koncepční část SCLLD na období 2021 - 2027

KČ SCLLD 21finalDne 25.8.2021 byla MAS Regionu Poodří, z.s. schválena ze strany ŘO Ministerstva pro místní rozvoj - ORP Koncepční část strategie CLLD na období 2021-2027.

Vize : „Poodří – dynamický region“
Území působnosti MAS Regionu Poodří se rozprostírá v regionu s osobitým krajinným rázem, jejichž hlavní osu tvoří meandrující řeka Odra. A právě tak jako je dynamická řeka Odra je i dynamický náš region Poodří, který stejně tak přijímá nové výzvy, nebojí se překážek a směřuje k udržitelnému rozvoji svého území.
Region Poodří je místem, jehož obyvatelé žijí spokojeně, protože jsou naplňovány všechny jejich potřeby. Obyvatelé žijí v obcích s plnou občanskou vybaveností, s širokou nabídkou služeb a kvalitní infrastrukturou a ve zdravém životním prostředí. Region je oblastí se stabilní, konkurenceschopnou a diverzifikovanou ekonomikou, ve které se snoubí inovativní a chytrá řešení s tradičními procesy. Poodří je regionem, jež svým obyvatelům nabízí široké uplatnění na trhu práce, ale také aktivní i pasivní rekreační vyžití. V dynamické regionu Poodří je stabilní populace obyvatelstva s vysokým lidským a sociálním kapitálem.

Celou Koncepční část SCLLD naleznete pod odkazem KČ SCLLD 21+.

Vytisknout