IROP - Vyhlášení nové výzvy č.16

výzva finalDne 3. září 2021 vyhlásila MAS Regionu Poodří, z.s. 16. výzvu MAS RP z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu z oblasti Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel.

Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ do 18. října 2021.

Více informací o výzvě naleznete pod odkazem IROP - 16.výzva.

Vytisknout