MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

MAS Regionu Poodří se zapojila do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv  ČR, které získalo finanční podporu projektu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl realizován od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015.

Do projektu se zapojilo 69 místních akčních skupin z celé České republiky. Hlavní myšlenkou projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy. Mezi hlavní témata spolupráce obcí na platformách MAS patřilo 5 základních témat:

- Doprava´

- Regionální školství

- Protipovodňová opatření

- Odpadové hospodářství

- Agenda nezaměstnanosti

Z těchto témat si každá MAS vybrala k řešení tři, které byly zpracovány k dosažení výstupů projektu v území. MAS Regionu Poodří řešila tyto tři témata:

- protipovodňová opatření jako součást krizového řízení,

- odpadové hospodářství,

- zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda).

Výstupy projektu:

-          Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu

-          Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy

-          Koncepčního návrh legislativních řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS

-          Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

-          Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Regionu Poodří

-          Pakt o spolupráci a partnerství v MAS Regionu Poodří

Další klíčové aktivity projektu:

Workshop - EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se uskutečnil první workshop k projektu, který se konal v Buly aréně v Kravařích.

Zápis – 22.1.2015

1. KULATÝ STŮL

V úterý 17. února 2015 se uskutečnilo první setkání starostů, které se konalo na zámku v Bartošovicích.

  pdf Zápis – 17.2.2015 (352 KB)

2. KULATÝ STŮL

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 se uskutečnil pro starosty druhý kulatý stůl, který se konal v kulturním domě v Hladkých Životicích. Setkání bylo věnováno představení Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Regionu Poodří a odsouhlasení Paktu o spolupráci a partnerství.

  pdf Zápis – 20.8.2015 (524 KB)

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) POLOPATĚ

Ve středu 11. listopadu v Hotelu červený zámek v Hradci nad Moravicí se uskutečnil druhý workshop a závěrečná konference k projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Tisková zpráva – 11.11.2015

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Základní cíle sdružení jsou:

a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,

b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Jak se stát členem?

http://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3771
MAS Regionu Poodří z.s.

Bartošovice č.p. 1 - zámek

742 54 Bartošovice

Moravskoslezský kraj

Provozní doba kanceláře:
Pondělí: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 hodin
Úterý: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 hodin
Středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 hodin
Čtvrtek: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 hodin
Pátek: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 hodin
Jméno a příjmení
Funkce Kontakt E-mail
Radek Novák Předseda spolku 773 655 570

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pavla Bělehrádková Manažer SCLLD, účetní 608 248 077 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Daniela Ražnoková Asistent, PRV 608 248 081 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Sandra Genčiová,MBA Animace SCLLD a OPŽP 608 442 661 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alžběta Maléřová IROP a OP ZAM 777 073 306 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslav Novák Asistent, CLLD 608 442 315