Česká republika je v používání metody LEADER vzorem pro země střední a východní Evropy

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy. Použití této metody, založené na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního prostředí, zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v ČR, uvedl vedoucí bruselské kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos.

„Česká republika byla první zemí mezi členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a začaly uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl Stefanos Loukopoulos. O pouhých osm let později je podle něj Česká republika v používání této metody všeobecně považována za příkladnou a metodu LEADER velmi dobře rozvíjí.
Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri Pedro Brosei, který byl účastníkem pondělní prezentace návrhů pro využití metody LEADER v období 2014– 2020 pořádané v Evropském domě v Praze: „Vím pouze o probíhajících jednáních ve Finsku, Německu a Itálii, kde se iniciativy chopila příslušná ministerstva a organizují různé pracovní skupiny. Návrhy, představené Národní sítí Místních akčních skupin ČR na využití metody LEADER pro další období jsou věcné, a pokud se je podaří prosadit na národní úrovni do Společného strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“

Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě ke ztažení.

pdf Tisková zpráva - metoda Leader (304 KB)

Vytisknout